PCK

"ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA 2015"


W związku z światowymi obchodami dnia rzucania palenia w dniu 19 listopada 2015r w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące szkodliwości palenia oraz tradycji „Światowego Dnia Rzucania Palenia”.

W całogodzinnych warsztatach wzięły udziały klasy I - III gimnazjum oraz klasa VI szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w zespołach klasowych odpowiednio: klasy pierwsze, drugie, trzecie oraz klasa szósta po jednej godzinie lekcyjnej każda klasa.

 

Przebieg zajęć był następujący:

  1. Prezentacja multimedialna na temat historii palenia tytoniu, tradycji „Światowego Dnia Rzucania Palenia” oraz negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie człowieka.

  2. Warsztaty (praca w grupach):

  • Ankieta sprawdzająca wiedzę na temat szkodliwości palenia – prezentacja wyników.

  • Uzupełnianie „ludzika” – wpisywanie chorób, które spowodowane są paleniem papierosów.

  • „Antynikotynowy rap” – wykonanie przez uczniów piosenki, która słowa otrzymali klika dni wcześniej. Zadaniem uczniów było opracowanie muzyczne utworu. (Źródło: festiwal piosenki nieuzależnionej „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą”).

  • Układanie rozsypanki – hasła antynikotynowe.

  • Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem.

  • Efektem końcowym zajęć było wykonanie pracy plastycznej z materiałów, nad którym uczniowie pracowali na zajęciach.

  • Podsumowanie zajęć.

W trakcje zajęć zostały wykonane zdjęcia oraz filmy, które zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Zajęcia przeprowadziła Jolanta Bekas.

 

 
12"ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA"

 
12


 

W dniu 21 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Osielcu  obchodzono „Światowy Dzień Rzucania Palenia” . Obchody objęły klasy szóste SP oraz klasy gimnazjalne. Głównym celem  podejmowanych działań było pokazanie szkodliwości palenia, zwłaszcza biernego. Zwracano szczególną uwagę na  to, że dzieci i młodzież mogą aktywnie wpływać na zachowanie palących bliskich w celu rzucenia przez nich nałogu.

W pierwszej części zajęć przedstawiona została prezentacja dostarczająca informacje na temat szkodliwości palenia i biernego palenia. Nabytą wiedzę uczniowie wykorzystywali w dalszej części zajęć , podczas zajęć warsztatowych.

W czasie warsztatów,  uczniowie pracując w grupach, rozwiązali krzyżówkę, przygotowali plakat, opracowali  tabelę konsekwencji zdrowotnych, finansowych i społecznych palenia i biernego palenia. Ponad to  opracowali zbiór haseł promujących życie bez nałogu oraz odegrali scenki przedstawiające asertywne zachowania wobec nacisku grupy palących rówieśników.
"TRZYMAJ FORMĘ"

KONKURS "Moje zdrowe II śniadanie"