"ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA"

 
12


W dniu 21 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Osielcu  obchodzono „Światowy Dzień Rzucania Palenia” . Obchody objęły klasy szóste SP oraz klasy gimnazjalne. Głównym celem  podejmowanych działań było pokazanie szkodliwości palenia, zwłaszcza biernego. Zwracano szczególną uwagę na  to, że dzieci i młodzież mogą aktywnie wpływać na zachowanie palących bliskich w celu rzucenia przez nich nałogu.

W pierwszej części zajęć przedstawiona została prezentacja dostarczająca informacje na temat szkodliwości palenia i biernego palenia. Nabytą wiedzę uczniowie wykorzystywali w dalszej części zajęć , podczas zajęć warsztatowych.

W czasie warsztatów,  uczniowie pracując w grupach, rozwiązali krzyżówkę, przygotowali plakat, opracowali  tabelę konsekwencji zdrowotnych, finansowych i społecznych palenia i biernego palenia. Ponad to  opracowali zbiór haseł promujących życie bez nałogu oraz odegrali scenki przedstawiające asertywne zachowania wobec nacisku grupy palących rówieśników.
"TRZYMAJ FORMĘ"

KONKURS "Moje zdrowe II śniadanie"

Koło PCK miało również swój wkład w pracach nad projektem

"Odblaskowa szkoła"