PCK

"ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA"

 
12


W dniu 21 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Osielcu  obchodzono „Światowy Dzień Rzucania Palenia” . Obchody objęły klasy szóste SP oraz klasy gimnazjalne. Głównym celem  podejmowanych działań było pokazanie szkodliwości palenia, zwłaszcza biernego. Zwracano szczególną uwagę na  to, że dzieci i młodzież mogą aktywnie wpływać na zachowanie palących bliskich w celu rzucenia przez nich nałogu.

W pierwszej części zajęć przedstawiona została prezentacja dostarczająca informacje na temat szkodliwości palenia i biernego palenia. Nabytą wiedzę uczniowie wykorzystywali w dalszej części zajęć , podczas zajęć warsztatowych.

W czasie warsztatów,  uczniowie pracując w grupach, rozwiązali krzyżówkę, przygotowali plakat, opracowali  tabelę konsekwencji zdrowotnych, finansowych i społecznych palenia i biernego palenia. Ponad to  opracowali zbiór haseł promujących życie bez nałogu oraz odegrali scenki przedstawiające asertywne zachowania wobec nacisku grupy palących rówieśników.
"TRZYMAJ FORMĘ"

KONKURS "Moje zdrowe II śniadanie"