Kółko teatralno-muzyczne

Kółko teatralno – muzyczne przeznaczone jest dla uczniów z klas I-III. Głównym celem jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, rozwijanie koncentracji i wyobraźni, wdrażanie do samodzielności oraz współdziałanie w grupie. Podczas zajęć dzieci przygotowują się do krótkich przedstawień, śpiewają piosenki, odgrywają scenki dramowe, przygotowują np. pacynki do zabaw w teatr. W roku szkolnym 2017/2018 w kółku uczestniczą uczniowie z klas pierwszych. Mają oni szansę pokazania i doskonalenia swoich umiejętności.
Kółko prowadzi mgr Grażyna Firek.

Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73931