Kompetencje - kluczowe czynniki sukcesu - projekt dla szkół.

„Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu” pod takim hasłem realizowany jest od sierpnia 2017 r. w Gminie Jordanów projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na prowadzeniu we wszystkich szkołach podstawowych tj. w Łętowni, Osielcu, Naprawie, Toporzysku i Wysokiej dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, a także szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych.

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych poprzez organizację systemowego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowane jest uruchomienie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów zdolnych, a także zajęć z nauki programowania. Ponadto każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie uczestniczył w dwóch jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, z których będą przygotowywane prezentacje, foldery czy filmy ukazujące zdobyte na wycieczce wiedzę i umiejętności. Planowane są wyjazdy do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Podziemi Rynku w Krakowie, a także do wybranych Parków Narodowych w województwie małopolskim. Planuje się, iż wsparciem w ciągu całego okresu realizacji projektu objętych zostanie 758 uczniów z całej gminy.

Kolejnym ważnym punktem w realizacji projektu będzie zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, które wzbogacą ofertę edukacyjną szkół. W każdej placówce zostaną kompleksowo wyposażone pracownie matematyczne, przyrodnicze i informatyczne (planuje się zakup około 170 laptopów wraz z oprogramowaniem). Na obecnym etapie trwają postępowania przetargowe na zakup niezbędnych pomocy. Całkowita wartość projektu wynosi 2.124.391,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.805.732,63 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 128.608,70 zł. Realizacja projektu ma trwać od sierpnia 2017 r. do lipca 2019 r. Obecnie w każdej szkole rozpoczęła się rekrutacja uczniów do zajęć. Szczegółowe informacje dostępne są w każdej szkole, a także na stronach internetowych gminy i szkół.

Gmina Jordanów wykorzystuje nadarzające się okazję, by aktywnie wspierać swych młodych mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, stara się pozyskiwać środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci tak, aby mogły kształcić się bez przeszkód na poziomie akademickim. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie” (Arystoteles). 
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIE PLIKI DO POBRANIA W/W PROJEKTU

Pobierz Plik:

(regulaminuczniowie-2_1504620127.pdf)

Pobierz Plik:

(owiadczenie.pdf)

Pobierz Plik:

(owiadczeniewizerunek.pdf)

Pobierz Plik:

(kartazgoszeniadlakl.i-iii.pdf)

Pobierz Plik:

(formularzrekrutacyjny.pdf)

Pobierz Plik:

(deklaracjaudziau.pdf)

Pobierz Plik:

(regulaminuczniowie-2.pdf)

Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73920