Liga Ochrony Przyrody w Osielcu

Liga Ochrony Przyrody (LOP) – organizacja ekologiczna powstała w Polsce w 1927 roku. Głównym założeniem jej twórców była chęć uwrażliwiania człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody. Opiekunem tej organizacji jest od 2007 r. Maria Kopacz.


Do Ligi Ochrony Przyrody należą uczniowie w przedziale wiekowym od 10 do 12 lat. Członkowie w ciągu roku szkolnego, a szczególnie w zimie, dokarmiają ptaki, dbają o estetyczny wygląd szkoły, wykonują gazetki przyrodnicze. Uczniowie sami lub przy pomocy rodziców wykonują karmniki, dbają by było w nich ziarno. Jesienią, a szczególnie wiosną młodzież wraz z opiekunem organizują wycieczkę do lasu i tam sprzątają śmieci oraz obserwują środowisko przyrodnicze. Dzięki uczestnictwu w tej organizacji uczniowie wzbogacają wiedzę o ochronie przyrody,wykonują prace na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwają nad przestrzeganiem prawa ochrony i interweniują w przypadkach jego naruszenia.
Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73939