Sala nr 13
Godziny zajęć:

poniedziałek: 11.25 - 15.05
wtorek: 11.25 - 15.05
środa: 11.25 - 15.05
czwartek: 11.25 - 15.05
piątek: 11.25 - 15.05Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom oczekującym na rodziców w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, rozwoju zainteresowań oraz odrobienia prac domowych. Nauczyciele, chcąc wypełnić opiekuńczą funkcję świetlicy, starają się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:
- zajęcia plastyczne, techniczne,
- gry i zabawy ruchowe przy muzyce,
- zajęcia integrujące grupę,
- zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
- zajęcia czytelnicze,
- gry dydaktyczne,
- zajęcia organizowane metodą projektu.

Nauczyciele prowadzący: mgr Grażyna Firek, mgr Anna Drobny.
Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73930