KÓŁKO SZACHOWE

 Od trzech lat w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia szachowe w ramach programu edukacyjnego „Edukacja przez szachy w szkole”, które przeznaczone są dla chętnych uczniów klas I- III SP. Głównym celem prowadzonych zajęć jest: zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości takich jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. W trakcie zajęć uczniowie: rozwijają swoje umiejętności matematyczne, uczą się współpracy w grupie, doskonalą umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania logicznych decyzji, rozwijają pamięć, zmysł twórczy i intuicję, poprawiają koncentrcję i zwiększają cierpliwość i wytrwałość. Koło szachowe cieszy się dużym zaintereswaniem, wśród najmłodszych aktywnie uczęszcza w obecnym roku szkolnym na zajęcia 72 dzieci. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Poprzez naukę i zabawę nabywają nowych umiejętności, które mogą sprawdzić podczas rywalizacji w klasowych turniejach szachowych.
Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73914