SKS

W szkole działają sekcje sportowe w ramach SKS, tj: pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, dziewcząt i chłopców.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej. Zajęcia odbywają się przez cały rok w szkolnej sali gimnastycznej,a dodatkowo organizujemy zajęcia wyjazdowe do sąsiednich zaprzyjaźnionych szkół na zawody sprawdzające. Uczestniczymy w oficjalnych zawodach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, rywalizując ze szkołami całego powiatu.
Współorganizujemy Ligę Siatkarską Dziewcząt w naszej gminie.
Głównymi celami i zadaniami SKS są: 
-wszechstronny rozwój psychomotoryczny, ukierunkowany na daną dyscyplinę sportu,
-zdobywanie wiedzy na temat danej dyscypliny sportu,
-propagowanie aktywnego wypoczynku wśród uczniów,
-propagowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży,
-podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów,
-wyrabianie odpowiedniej motywacji ,właściwego zachowania sportowego i współzawodnictwa zespołowego,
-organizowanie imprez i zawodów sportowych,
-przygotowanie uczniów do zawodów sportowych.  Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73923