Szkolna Kasa Oszczęności - SKO

– istniejący od lat 20. XX w. szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. System został zainicjowany przez Pocztową Kasę Oszczędności. Głównym założeniem programu jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników. Według informacji własnych PKO BP z systemu SKO korzysta 150 tysięcy dzieci w niemal 5 tysiącach szkół w całej Polsce.
Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73935