SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” /Św. Jan Paweł II/
Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą bezpłatnie na terenie szkoły włączającą się na Zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę. Klub powstał z inicjatywy uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne. Celem Szkolnego Klubu Wolontariatu jest zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół w Osielcu do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, oraz zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności w niesieniu pomocy potrzebującym. 


 Są to: – rozeznawanie konkretnych potrzeb w środowisku lokalnym, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy; – stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje działające w tym samym celu; – odkrywanie własnej wartości poprzez pracę na rzecz innych; – wzmacnianie poczucia akceptacji wśród uczniów; – rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; – promowanie życia bez uzależnień; – przeciwdziałanie nudzie, nauka racjonalnego planowania oraz zagospodarowania swojego czasu wolnego oraz budowanie twórczej atmosfery w szkole; – wzmacnianie aktywności uczniów.


Do najważniejszych działań Szkolnego Klubu Wolontariatu na rok szkolny 2016/2017 należą: - Całoroczna zbiórka plastikowych zakrętek na cel charytatywny; - Akcje charytatywne połączona ze sprzedażą ciast i ciasteczek oraz tostów na rzecz projektu M3 (Młodzi-Misje-Madagaskar) – Wsparcie finansowe dla wolontariuszy pracujących na misjach na Madagaskarze; - W ramach obchodów Tygodnia Wolontariatu organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkoły; - Akcja „Paczka na gwiazdkę” przygotowanie prezentów gwiazdkowych dla dzieci przebywających na oddziale Hematologii i Onkologii szpitala w Prokocimiu; - Włączenie się w list solidarności dziecka chorego na nowotwór; - Zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - Organizacja i przeprowadzenie loterii fantowej podczas pikniku rodzinnego.
Opiekun SKW: mgr Kinga Klimasara

Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73937