GRONO PEDAGOGICZNE:

język polski
mgr Halina Stec
mgr Lucyna Szary
mgr Małgorzata Gębala
mgr Marta Dzikowska
mgr Iwona Bednarczyk

język angielski
mgr Katarzyna Filipiak
mgr Marta Dzikowska
mgr Krzysztof Matulak

język niemiecki
mgr Kinga Klimasara

historia
mgr Iwona Nieckula
mgr Iwona Bednarczyk

wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Nieckula

matematyka
mgr Monika Stachnik
mgr Anna Drobny
mgr Jolanta Bekas

fizyka
mgr Dariusz Rączka

chemia
mgr Monika Stachnik

geografia
mgr Małgorzata Gach

biologia
mgr Krzysztof Ciurej

przyroda
mgr Krzysztof Ciurej
mgr Iwona Nowak
mgr Maria Kopacz

informatyka
mgr Iwona Nowak
mgr Dariusz Rączka

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Iwona Nieckula

religia
mgr Maria Maciążka
ks. Zbigniew Pytel

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dariusz Rączka

wychowanie fizyczne
mgr Danuta Biedrawa
mgr Jakub Gruca
mgr Jacek Stróżak

oddział przedszkolny
mgr Barbara Kościelniak

edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Grudzińska
mgr Bożena Czaja
mgr Grażyna Firek
mgr Małgorzata Brzana
mgr Barbara Rusin
mgr Renata Nogaj

technika
mgr Maria Kopacz

muzyka, plastyka
mgr Barbara Wolska

biblioteka
mgr Beata Tokarz

pedagog szkolny
mgr Kinga Drwal

zajęcia logopedyczne
mgr Małgorzata Gębala
mgr Iwona Bednarczyk
Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73928