Pedagog szkolny


DYŻURY PEDAGOGA:

mgr Kinga Drwal

Poniedziałek:     9.40 - 15.00
Wtorek:             10.40 - 15.00
Środa:                  8.00 - 15.00
Czwartek:            8.00 - 15.00
Piątek:                 8.00 - 12.25


Najważniejszym zadaniem pedagoga szkolnego jest zapewnianie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych, rodzinnych i osobistych poprzez zapewnienie im opieki pedagogiczno - psychologicznej. Aby wywiązać się z tych celów pedagog współpracuje z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.
Swój czas pracy pedagog poświęca także na kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej.
Pedagog prowadzi zajęcia terapeutyczne, wychowawcze i profilaktyczne, realizując Program Wychowawczy Szkoły
 i Szkolny Program Profilaktyki.
W Zespole Szkół w Osielcu pedagogiem szkolnym jest mgr Kinga Drwal,która pełni tę funkcję od IX 2006r.


Copyright ©2017 Zespół Szkół w Osielcu,  Barbara Kościelniak All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 73942